środa, 10 wrzesień 2014 23:56

Pasjaart - dobry pomysł

Aneta i Piotr Bednarczykowie o hobby, które stało się sposobem na życie

Zwykłe porcelanowe kubki, imbryki, filiżanki, szkatułki w waszych rękach stają się małymi dziełami sztuki, robią więc furorę nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jak długo trzeba pracować na ten sukces, od czego się zaczęło?

środa, 10 wrzesień 2014 23:17

Bez miodu da się żyć, ale co to za życie

Rozmowa z Adamem Bogutą, pszczelarzem, właścicielem Pasieki Wędrownej w Kolonii Bochotnica

Wiem, że pszczelarstwo to rodzinna pasja, którą Pan kontynuuje. Pamięta Pan pierwsze spotkanie z pszczołami, pierwsze miodobranie?
Pszczelarstwo to faktycznie rodzinna pasja. Chociaż ja, szczerze mówiąc, jako dziecko nie byłem zafascynowany pszczołami. A nawet denerwowało mnie to hobby rodziców.

środa, 10 wrzesień 2014 23:01

Mój Nałęczów

Rozmowa z Bartkiem Furdalem, fotografikiem rodem z Nałęczowa

Kiedy i gdzie zaczęła się ta fascynująca przygoda z fotografią?
Moja przygoda z fotografią zaczęła się tak na dobre w momencie, kiedy wyjechałem do Szkocji, wtedy można powiedzieć, że marzenia stały się bardziej dostępne. W Polsce po prostu nie mogłem sobie pozwolić na taką przyjemność jak studia fotograficzne.

środa, 10 wrzesień 2014 22:45

Mów do mnie głośniej

Utrata lub ubytek słuchu może dotknąć każdą osobę, nieza- leżnie od wieku. Przyczyny tego zjawiska są różne. Specjaliści wymieniają takie czynniki, jak: uwarunkowania genetyczne, cho- roby przebyte w czasie ciąży, skutek przyjmowania niektórych leków, przebyte infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenia uszu, długotrwałe narażenie na hałas lub po prostu wraz z wiekiem starzenie się narządu słuchu.

środa, 10 wrzesień 2014 22:30

Panie Stefanie - 100 lat!

Seniorzy Oddziału Rejonowego PZERiI odśpiewali tradycyjne 100 lat jubilatowi – Panu Stefanowi Butrynowi, który 3 lipca ukończył 90 lat! Były gorące życzenia, kwiaty, tort i lampka wina. Jubilat był wzruszony i mile zaskoczony niespodzianką, jaką zgotowali mu związkowcy.

Redakcja też przyłącza się do życzeń.

środa, 10 wrzesień 2014 22:19

Kalendarzyk astronomiczny

Sierpień 2014
10 - 20:09 - super pełnia Księżyca (pełnia, gdy Księżyc jest w perygeum)
13 - 4:00 - maksimum aktywności roju Perseidów
18 - 7:09 - Wenus blisko Jowisza
18 - 19:56 - Księżyc blisko Aldebarana

środa, 10 wrzesień 2014 22:08

Wspomnienie - Władysława Alina Butryn

Kiedy w 1966 roku rozpoczynałem pracę w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Nałęczowie, jako świeżo upieczony magister fizyki, nie miałem żadnego doświadczenia pedagogicznego. Korzystałem więc z porad i uwag moich doświadczonych koleżanek i kolegów po fachu. Jedną z nich była pani profesor WŁADYSŁAWA ALINA BUTRYN – polonistka w naszej szkole.

środa, 10 wrzesień 2014 21:48

Rodziny 3+

Według bieżących statystyk Urzędu Stanu Cywilnego na terenie miasta i gminy Nałęczów zamieszkuje 197 rodzin 3+. W tej statystyce uwzględnione zostały również osoby uczące się w wieku do 24 lat. Natomiast nie są tu brane pod uwagę osoby dorosłe, pracujące. Np. rodzina z siedmiorgiem dzieci, w przypadku, gdy jedno jest już dorosłe, nie uczy się i pracuje, nie jest liczone do tej statystyki, chociaż mieszka z rodzicami.

środa, 10 wrzesień 2014 21:42

ABC Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z definicją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - rodzina wielodzietna to taka, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej do 25 roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych. W ramach ogólnopolskiego programu wydawana jest Karta Dużej Rodziny. Karta przyznawana jest bezpłatnie i niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Równych Szans BONA FIDES z siedzibą w Lublinie, w ramach której działa na naszym terenie Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.

W lipcu 2014 r. została zakończona kolejna duża inwestycja mająca na celu poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Nałęczów. Sieć grawitacyjno-ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej w Kolonii Nałęczów. Jest ona ściśle powiązana ze zrealizowaną w ubiegłym roku budową nowej oczyszczalni ścieków.

wtorek, 09 wrzesień 2014 15:54

Belcanto odwołane

4 sierpnia br. Jadwiga Sawa-Bednarczyk wystosowała oficjalny komunikat w sprawie odwołania XII Międzynarodowego Festiwalu Wokalnego Belcanto 2014: Fundacja PROARTE w Warszawie odwołuje planowany w dniach 15-17 sierpnia 2014 r. XII Międzynarodowy Festiwal Wokalny Belcanto 2014. Decyzja organizatora została podyktowana brakiem możliwości zdobycia funduszy sponsorskich na finansowanie tej pięknej, ale kosztownej imprezy.

Gazeta Nałęczowska

Wydawana od 1994 roku.