wtorek, 24 marzec 2015 17:19

Trudno być prorokiem w swojej Ojczyźnie

– Przekonałem się o tym na własnej skórze – mówi rozżalony Marian Sołyga, posługujący się tytułem Drugiego Proroka Obecnych Czasów.

wtorek, 24 marzec 2015 17:16

Co nowego w muzeach literackich?

Od lutego br. co miesiąc zmienia się dzień wolnego wstępu do Muzeum Stefana Żeromskiego i Muzeum Bolesława Prusa – oddziałów zamiejscowych Muzeum Lubelskiego w Lublinie. W kwietniu bezpłatnie można zwiedzać muzea w każdy piątek.

wtorek, 24 marzec 2015 17:15

Honorowi przyjaciele Nałęczowa

Podczas Walnego Zebrania (24.03.br) Zarząd TPN podjął uchwałę przyznającą tytuł honorowego członka TPN osobom, które w 1970 roku reaktywowały Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa oraz zasłużyły się dla rozwoju Nałęczowa.

Od 6 marca br. nowym prezesem Stowarzyszenia "Jutro Nałęczów" jest Waldemar Tupaj. Dotychczasowy prezes dr Andrzej Mazierski jest honorowym prezesem SJN.

wtorek, 24 marzec 2015 17:12

Kluby Sportowe na Komisji Uzdrowiskowej

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Małgorzata Brutkowska zwołała na 15 kwietnia br. posiedzenie swojej komisji o godz. 14.30 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie (pokój nr 16).

wtorek, 24 marzec 2015 17:07

Inwestycje wodociągowe 2014–2015

Na terenie miasta i gminy realizowanych będzie dziewięć inwestycji wodociągowych oraz sześć dot. urządzeń kanalizacyjnych.
Harmonogram prac (zał. nr 1 do uchwały RM z 17.03.br.) przedstawia się następująco:

wtorek, 24 marzec 2015 16:56

A co dla nas?

Wielki budżet Unii Europejskiej: 106 miliardów dla Polski. A co dla nas?

Bartosz Kowalik - senior consultant ascend consulting

W mediach ostatnio głośno o tym, iż "nowe rozdanie" gigantycznych środków pomocowych z Unii Europejskiej dla Polski już wystartowało. Słyszymy i czytamy, że pieniędzy jest bardzo dużo, że dzięki nim Polska ma się dynamicznie rozwijać. Dobrze jest w takiej sytuacji wiedzieć, jakie możliwości mamy my, mieszkańcy i przedsiębiorcy z Gminy Nałęczów.

środa, 31 grudzień 2014 21:04

Wymagający i radykalny

Rozmowa z dr. Tomaszem Kwiatkowskim, nowym prezesem Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.

Po – zorganizowanej (2 grudnia 2014 r.) – akcji odebrania 12 psów z prywatnego schroniska w Bronicach przez członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Lubelski Animals”, KPP Puławy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej od 8 grudnia br. prowadzi dochodzenie o przestępstwo określone w ustawie o ochronie zwierząt.

środa, 31 grudzień 2014 20:30

Kronika strażacka

Straż Pożarna w Nałęczowie w ostatnich dwóch miesiącach wyjeżdżała do akcji 22 razy. Do pożarów strażacy wyjeżdżali 10 razy. Początek sezonu grzewczego jest przyczyną wielu zdarzeń związanych z pożarami sadzy oraz kotłowni, dlatego też Strażacy proszą wszystkich mieszkańców naszej Gminy, aby pamiętali o czyszczeniu przewodów kominowych przed sezonem grzewczym, co pozwoli na zmniejszenie zagrożenia pożarowego.

Mam nadzieję, że tak. Do przetargu na odbiór śmieci z terenu miasta i gminy Nałęczów, który rozstrzygnięty został 25.11.br. przystąpiła tylko jedna firma, a właściwie dwie – EKO-KRAS, której umowa z gminą na odbiór odpadów komunalnych kończy się 31.12. br. oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach, spółka prowadzona przez Celowy Związek Gmin PROEKOB, do której należy 15 gmin w tym Gmina Nałęczów. Firma i spółka utworzyły konsorcjum i po rozstrzygnięciu przetargu podpisały umowę z Gminą Nałęczów na dwa lata.

środa, 31 grudzień 2014 20:24

Burmistrz zaprzysiężony

Na II Sesji RM w Nałęczowie (08.12.br.) Andrzej Ćwiek został zaprzysiężony na burmistrza Nałęczowa na lata 2014-2018. Przyjął gratulacje od przewodniczącego RM Jacka Wilka oraz radnych powiatowych – Mariana Żaby i Albina Zasady.

Gazeta Nałęczowska

Wydawana od 1994 roku.