wtorek, 01 grudzień 2015 18:25

Przetarg na prowadzenie szaletu

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie informuje, że w konkursie na obsługę toalety miejskiej wpłynęła jedną oferta od firmy CAŁODOBOWY PARKING DOZOROWANY NIESTRZEŻONY Ewa Olszta – Tarka z Nałęczów, z którą podpisano umowę. MZGKiM w Nałęczowie
wtorek, 01 grudzień 2015 18:12

Ławnicy wybrani

Podczas XI sesji Rady Miejskiej (29.10.br) radni w tajnym głosowaniu wybrali ławników na kadencję 2016-2019. Wśród kandydatów na ławników byli dotychczasowi ławnicy, zgłoszeni przez poszczególne sądy oraz dwie osoby, które zgłosiły lokalne stowarzyszenia.
wtorek, 01 grudzień 2015 17:24

Reorganizacja nałęczowskiej oświaty

Podczas XII sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 19.11. br. o godz.15.00 radni będą głosowali nad projektami uchwał dotyczącymi głównie reorganizacji oświaty w gminie Nałęczów oraz wysokości podatków. Decyzje, stanowiska radnych dotyczące wszelkich uchwał, które na sesji zazwyczaj są szybko i bez większych dyskusji przegłosowywane, są wypracowywanie, często podczas kilku wielogodzinnych, posiedzeń komisji. Kto chce zobaczyć jak wygląda praca radnego powinien od czasu do czasu przyjść nie tylko na sesję RM, ale i na posiedzenia komisji.

Od listopada br. sołtysi i przewodniczący Rad Osiedli z terenu naszego miasta i gminy biorą udział w comiesięcznych spotkaniach warsztatowych, diagnozujących ich potrzeby, problemy, a także wspomagających działania na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców sołectw i osiedli.

sobota, 09 styczeń 2016 18:39

Początek końca gimnazjum w Sadurkach?

Tytułem sprostowania informacji, wyjaśniam, iż przy tytule tekstu, opublikowanego w poprzednim numerze GN powinnam była raczej postawić znak zapytania, ponieważ uchwała podjęta na listopadowej sesji jest uchwałą o zamiarze likwidacji gimnazjum i automatycznie dopiero uruchamia całą procedurę.

sobota, 09 styczeń 2016 18:36

Niebawem sesja budżetowa

30 grudnia br. (środa) o godz. 15.00 rozpocznie się XIII Sesja Rady Miejskiej. W programie m.in.: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nałęczów na 2016, przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Z upoważnienia Rady Miejskiej - burmistrz Andrzej Ćwiek oraz dyrektor Witold Sarzyński, przedstawiciel Elpro Ekon Sp. z o.o. – (21.12.br.) podpisali akt notarialny nabycia przez Gminę Nałęczów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w centrum Nałęczowa, na której niegdyś znajdował się dworzec PKS. Kupno tej nieruchomości kosztowało Gminę Nałęczów milion pięćset pięćdziesiąt tys. zł.

środa, 30 grudzień 2015 22:56

Uchwały w sprawie zespołu szkół

Podczas listopadowej sesji radni głosowali m.in. nad uchwałami dotyczącymi szkół. Decyzją radnych – 13 głosowało „za”, 2 wstrzymało się z dniem 31.08.2016 r. zlikwidowane będzie Liceum Ogólnokształcące, które wchodzi w skład ZS im. Z. Chmielewskiego i nie jest już prowadzony do niego nabór.

środa, 30 grudzień 2015 22:50

Mamy problem z drogą "za torami"

Na listopadowej 12. sesji Rady Miejskiej pojawiła się sołtys Ewa Pakuła z delegacją mieszkańców Sadurek, ponieważ mają ciągły problem z nawierzchnią drogi gminnej, przy której mieszkają. - Sprawa naszej drogi toczy się od 9 lat. Po wielu petycjach w 2006 roku została wydana zgoda ówczesnego burmistrza Nałęczowa – Wojciecha Wójcika, na budowę drogi Od tamtego czasu nic się nie zmieniło w tej sprawie, oprócz tego, że społeczność „za torami” powiększyła się, odmłodniała, dobudowano domy.

wtorek, 24 marzec 2015 17:12

Kluby Sportowe na Komisji Uzdrowiskowej

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Małgorzata Brutkowska zwołała na 15 kwietnia br. posiedzenie swojej komisji o godz. 14.30 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie (pokój nr 16).

wtorek, 24 marzec 2015 17:07

Inwestycje wodociągowe 2014–2015

Na terenie miasta i gminy realizowanych będzie dziewięć inwestycji wodociągowych oraz sześć dot. urządzeń kanalizacyjnych.
Harmonogram prac (zał. nr 1 do uchwały RM z 17.03.br.) przedstawia się następująco:

wtorek, 24 marzec 2015 16:56

A co dla nas?

Wielki budżet Unii Europejskiej: 106 miliardów dla Polski. A co dla nas?

Bartosz Kowalik - senior consultant ascend consulting

W mediach ostatnio głośno o tym, iż "nowe rozdanie" gigantycznych środków pomocowych z Unii Europejskiej dla Polski już wystartowało. Słyszymy i czytamy, że pieniędzy jest bardzo dużo, że dzięki nim Polska ma się dynamicznie rozwijać. Dobrze jest w takiej sytuacji wiedzieć, jakie możliwości mamy my, mieszkańcy i przedsiębiorcy z Gminy Nałęczów.

Strona 1 z 4

Gazeta Nałęczowska

Wydawana od 1994 roku.