piątek, 14 listopad 2014 23:50

Wyniki sondy wyborczej

Dziękujemy za udział w głosowaniu. Przez ostatni tydzień każdy mógł raz dziennie oddać głos na wybranego kandydata lub zadeklarować niezdecydowanie.

środa, 12 listopad 2014 21:12

Kandydaci PSL

Przedstawiamy kandydatów PSL w wyborach samorządowych 2014.

środa, 12 listopad 2014 20:46

Wybieram skuteczność

Cztery pytania do kandydatki na radną powiatową - Marii Rzeczycy

środa, 12 listopad 2014 00:19

Komitet Jutro Nałęczów

Szanowni Państwo,

Korzystając z zaproszenia do dyskusji programowej o Nałęczowie przedstawiamy założenia programowe, których autorem nie jesteśmy my, ale pod którymi podpisujemy się obiema rękami. Uznając, że nasz program gospodarczy Mój, Twój i Nasz Nałęczów wydany w postaci broszury (dostępny pod telefonem: 791754570 lub w siedzibie Stowarzyszenia  JUTRO  NAŁĘCZÓW, Lipowa 4/7) dajemy przykład naszej otwartości  myślenia w kategoriach społecznych.

wtorek, 11 listopad 2014 23:54

Sonda wyborcza

Zapraszamy do wzięcia udziału w sondzie wyborczej na stronie www.naleczow.com.pl.

Każdy może oddać 1 głos raz dziennie. Głosowanie trwa do piątku - 14 listopada.

poniedziałek, 10 listopad 2014 23:19

36. Sesja Rady Miejskiej

To zdjęcia z ostatniej w kadencji 2010-2014 sesji.
36. Sesja Rady Miejskiej w Nałęczowie - 7.11.2014

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 23:17

Od sesji do sesji

31 marca 2014 roku po raz 32 obradowała Rada Miejska w Nałęczowie. Uczestniczyło w niej 14 radnych, goście zaproszeni oraz seniorzy z Oddziału Rejonowego PZERiI.
Otwarcia sesji dokonał przewodniczący Rady – Jacek Wilk. Burmistrz Andrzej Ćwiek przedstawił informacje z okresu między sesjami RM. W tym czasie sporządzone zostały sprawozdania budżetowe za rok 2013.

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 23:14

Próba sił?

Na początku ostatniej sesji Rady Miejskiej (31.03.br.) głosowany był wniosek o włączenie do porządku obrad projektu uchwały, przygotowanej przez burmistrza Andrzeja Ćwieka, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki (przy ul. Kolejowej) z przeznaczeniem na budowę bazy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nałęczowie. Wydawało się, że to formalność.

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 09:54

Dwie racje - trzy drogi

Nałęczowscy radni dawno tak zawzięcie nie walczyli o to, którą powiatową drogę wytypować do częściowego remontu: 2541 L Piotrowice – Czesławice, 2542 L Czesławice – Sadurki czy 2543 L w Kolonii Drzewce (od dawnego APD, obok PSZOK-u, do Szkoły Podstawowej).
Najpierw rada powiatu w planie budżetu na 2014 r., opracowywanym jesienią 2013 r., przeznaczyła 700 tys. zł na remont odcinków dwóch dróg: 2541 L i 2543 L. Następnie nałęczowscy radni mieli zadecydować, na które drogi powiatowe prze- znaczą 500 tys. zł z gminnego budżetu na 2014 r., by wesprzeć inwestycję prowadzoną przez powiat.

wtorek, 28 styczeń 2014 10:31

Nadzwyczajna sesja RM

W trybie pilnym została zwołana nadzwyczajna sesja RM (10.12 br.), podczas której14 radnych (nieobecny był W. Chamerski) jednogłośnie przyjęło trzy uchwały okołobudżetowe, omówione na poprzedzającym sesję wspólnym posiedzeniu kilku komisji RM.

wtorek, 28 styczeń 2014 10:30

Tadeusz Adamczyk: rezygnuję

Radny Tadeusz Adamczyk zrezygnował z funkcji przewodniczącego komisji budżetu, gospodarki i mienia. Złożył rezygnację dzień po październikowej 27. sesji RM.

wtorek, 28 styczeń 2014 10:24

Z sesji RM

HISTORYCZNA UCHWAŁA

Podczas 27. sesji RM (30.10 br.) radni podjęli istotną uchwałę (NR XXVII /233/13) w sprawie budowy obwodnicy Nałęczowa. Wyrazili w niej zgodę na udzielenie Samorządowi Województwa Lubelskiego pomocy finansowej w wysokości 50 % poniesionych kosztów i nie więcej niż sto tysięcy złotych na realizację zadania: „Budowa obwodnicy miasta Nałęczów leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica I etap, obejmujący połączenie dróg wojewódzkich nr 830 (Lublin – Nałęczów)i nr 826 (Markuszów – Nałęczów)”. To już konkret.

Gazeta Nałęczowska

Wydawana od 1994 roku.