środa, 30 grudzień 2015 22:56

Uchwały w sprawie zespołu szkół

Napisane przez  (RED)
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Podczas listopadowej sesji radni głosowali m.in. nad uchwałami dotyczącymi szkół. Decyzją radnych – 13 głosowało „za”, 2 wstrzymało się z dniem 31.08.2016 r. zlikwidowane będzie Liceum Ogólnokształcące, które wchodzi w skład ZS im. Z. Chmielewskiego i nie jest już prowadzony do niego nabór.

W sprawie przekazania powiatowi puławskiemu ZS im. Chmielewskiego, zostały wypracowanie następujące wnioski: Gmina Nałęczów zamierza przekazać ZS powiatowi puławskiemu w celu prowadzenia przez powiat jako zadanie własne – czytała na sesji RM opinię komisji budżetowej jej przewodnicząca Marta Głos. - Termin i zasady tego przekazania zostaną określone w projekcie porozumie nia między gminą Nałęczów oraz powiatem. Przygotowanie treści porozumienia powierza się burmistrzowi. Za tą uchwałą głosowało 13 radnych, od głosu wstrzymali się radni: Małgorzata Brutkowska i Bogdan Pecio.

Czytany 436 razy

Gazeta Nałęczowska

Wydawana od 1994 roku.